Lid worden van Nut en Genoegen

Wil je ook lid worden van Nut en Genoegen?
Vul het onderstaande digitale formulier in.

Lidmaatschap Nut en Genoegen:
Seniorlid € 20,00
Jeuglid € 7,50

Dan kunnen wij je welkom heten als nieuw lid van Nut & Genoegen.

Controleer of alle gegevens correct zijn ingevuld.

De diverse contributies voor 2023 bedragen per jaar:
Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine€ 55,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine€ 19,50
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar)€ 10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine€ 45,50
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine)€ 36,50
Combinatienummer (extra)€  3,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs€ 23,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland€ 12,00

KLN leden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar die wonen op een adres waar geen andere bondsleden wonen, ontvangen het Kleindier Magazine gratis, mits zij voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld gebruik maken van betaling via automatische incasso.
Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij zelfbetaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij tussentijds ingaan worden de bedragen met Kleindier magazine naar verhouding aangepast.