Paasvee tentoonstelling Schagen, al 115 jaar een grote publiekstrekker

Vanaf 1893 houd de ”Koninklijke Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paasteentoonstelling van Vee te Schagen” tien dagen voor Pasen een paasveetentoonstelling.
Naast koeien en kalveren, met in het verleden ook paarden, schapen, geiten en varkens zijn steeds ook konijnen en kippen gevraagd, de laatste 25 jaar aangevuld met watervogels, sierduiven, cavia’s en kleine knagers.

Vond dit evenement tot voor zo’n 40 jaar voor alle diergroepen op- en rond het marktterrein rond de kerk plaats, enkele jaren nadat het overdekte Makado winkelcentrum was gebouwd kon voor de groep kleindieren beschikt worden over het middenplein van het winkelcentrum. Dit mag als een grote sprong voorwaarts aangemerkt worden ten opzichte van de tijd daarvoor. Het hoeft geen betoog dat op dit tijdstip in het voorjaar het weer zeer grillig kan zijn. Ook dit jaar bleek dat weer, een buitentemperatuur van rond het vriespunt met een flinke wind maakte het buitengebeuren nu niet bepaald aantrekkelijk.
Jaarlijks trekt dit evenement zo’n 20.000 bezoekers, niet alleen uit de noordkop van Noord-Holland; de spoorwegen zet extra treinen in om de bezoekers uit alle windstreken naar Schagen te vervoeren. Dit gebeuren wordt door velen als een grote feestdag gezien.
Kleindierfokkers en liefhebbers zorgen er voor dat er een scala aan rassen en kleurslagen van diverse diergroepen aanwezig is. Elk jaar maken ongeveer 200 dieren hun opwachting. Gestreefd wordt zoveel mogelijk rassen en kleurslagen aanwezig te laten zijn om zo een beeld te geven wat er zoal wordt gehouden. Motor en promotor van dit gebeuren is Jac Langes die erop toeziet dat er geen lange rijen met hetzelfde ras aanwezig zal zijn. Naast enkele nummers worden ook nesten konijnen gevraagd wat een grote aantrekkingskracht heeft bij het publiek. De inzenders zijn veelal lid van verenigingen rond Schagen en hebben daar begrip voor. Ook worden er elk jaar dieren ingezonden van mensen die (nog) geen lid van een vereniging zijn om hun dier of dieren aan deze keuring deel te laten nemen. Elk dier wordt gekeurd en kan voor een prijs in aanmerking komen. Het prijzenpakket is steeds groot. Als een ongeorganiseerde inzender dan met een prijs naar huis gaat kan dit de aanleiding zijn om zich bij een vereniging aan te sluiten. Verrassend is ook dat er heel wat jeugd met hun dier of dieren als inzender present is.
Van het genoemde aantal bezoekers brengt een groot deel even een bezoek aan het kleinveegebeuren. Reeds tijdens het inkooien van de kleindieren staan rond kwart over acht al veel ouders met kinderen bij de kooien wat in de loop van de ochtend in aantal sterkt toeneemt. Tegen het moment van uitkooien om 14.00 uur hebben vele duizenden mensen kunnen genieten van zoveel moois in onze kleindierorganisatie. Naast alle bezoekers zijn het heel veel moeders, opa’s en oma’s die met kleine kinderen langs de kooien lopen. Niet alleen als het weer buiten koud is, ook bij een betere weersgesteldheid kan men wel over de hoofden lopen. De keurmeesters van konijnen en cavia’s krijgen doorlopend ”assistentie” van menig kinderhandje die even willen voelen hoe zacht een konijn aanvoelt. De pluimveekeurmeesters nemen alle tijd om de kinderen te laten voelen hoe zacht het verenpak van een kipje of eend aanvoelt. Voor kinderen een hele belevenis en voor de keurmeesters een keurdag die hen lang in hun geheugen blijft staan. Zelden krijgen de keurmeesters zoveel -positieve- belangstelling om zich heen als tijdens deze keurdag. Ontegenzeggelijk werken zij er op voorbeeldige wijze aan mee dat er héél, héél veel propaganda voor onze kleindiersport van uit gaat. Heel veel vragen worden gesteld en beantwoord, niet alleen over het dier wat gekeurd wordt maar ook hoe te handelen bij ziek of zeer bij de dieren. En die kennis is bij de keurmeesters volop aanwezig.
Kortom, PR van de bovenste plank!

Tekst: Jogchum IJpma
Foto’s: Ineke Pronk

%d bloggers liken dit: